تحویل کالا

پس از پرداخت کل مبلغ کالا طی 24 الی 48 ساعت به دست مشتری میرسد